ВПЛИВ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ НА ОЦІНЮВАННЯ ВИКЛАДАЧАМИ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ УНІВЕРСИТЕТУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35619/praprv.v1i18.297

Ключові слова:

корпоративна культура, організаційна культура, організаційна ідентичність, університет, викладачі, цінності університетської спільноти

Анотація

 Метою дослідження є встановлення взаємозв’язку між організаційною ідентичністю викладачів університету та особливостями уявлення про корпоративну культуру закладу вищої освіти. В основу емпіричного дослідження покладено парадигмальний підхід до вивчення корпоративної культури Л. Константина, методика містить 25 блоків, кожний з яких є твердженням та чотирма варіантами відповідей, які описують чотири організаційних моделі (парадигми) – закрита, випадкова, відкрита, синхронна. Для вивчення організаційної ідентичності застосовано методику М. Куна-М. Макпартленда «Хто Я», для кількісної оцінки враховано показники актуальності, значущості, валентності.

Визначено, що корпоративна культура є багатоаспектним та багаторівневим явищем, під впливом якого у співпрацівників формується організаційна ідентичність у відповідності до цілей, цінностей, місії організації, що сприяє засвоєнню норм, традицій, правил поведінки та взаємовідносин.

З’ясовано, що на думку викладачів, тип корпоративної культури є переважно закритим з високим рівнем формалізації взаємовідносин між всіма суб’єктами освітнього процесу, водночас за оцінками бажаного стану корпоративної культури зафіксовано прагнення викладачів працювати в університетському середовищі з відкритою корпоративної культурою. Викладачі і у реальних, і у бажаних оцінках надають перевагу ієрархічним формальним відносинам при оцінюванні стилю управління, лідера університету, цілей, критеріїв оцінювання роботи викладачів, прийняття рішень у невизначених ситуаціях, стилю вирішення конфліктів.

Показано, що значущість та позитивна валентність організаційної ідентичності у вибірці викладачів корелюють із сприйняттям організаційної культури за відкритою моделлю, що свідчить про більш успішне засвоєння цінностей університетської спільноти у відкритому партнерському середовищі.

Перспективи подальших досліджень полягають у проведенні порівняльного аналізу із особливостями уявлень студентської молоді про корпоративну культуру університету.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-01