Процес рецензування

Процес рецензування здійснюється відповідно вимог Комітету з етики у публікаціях – Committee on Publication Ethics (COPE). Всі статті проходять подвійне «сліпе» рецензування. Автори не отримують інформації щодо імен рецензентів, рецензенти – щодо імен авторів.  Тривалість рецензування статей – до двох тижнів. Рецензент аналізує статтю на достовірність отриманих результатів, їх актуальність та новизну, теоретичну обґрунтованість, наявність експериментальних матеріалів, практичну цінність, дотримання принципу наукової доброчесності, вимог щодо оформлення статті, бібліографічного опису та стилю написання наукового повідомлення. За результатами рецензування редакційна колегія приймає рішення про прийняття статті до друку чи її відхилення. Відповідне рішення  з рецензією доводиться до відома автора. 

 

Кожна з означених позицій оцінюється за 3-х бальною шкалою. Шкала прохідних балів:

0-14 балів – автору відмовлено у публікації статті;

15-24 балів – стаття приймається до друку за умови внесення необхідних коректив;

25-30 балів – стаття рекомендована до друку.

Зразок форми рецензування