Про журнал

ПОЛІТИКА ВИДАННЯ

До друку приймаються статті, що мають наукову і практичну цінність. Автор несе відповідальність за оригінальність тексту статті, точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв та інших відомостей, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, що не підлягають відкритій публікації.

Процес рецензування здійснюється відповідно вимог Комітету з етики у публікаціях – Committee on Publication Ethics (COPE). Всі статті проходять подвійне «сліпе» рецензування. Автори не отримують інформації щодо імен рецензентів, рецензенти – щодо імен авторів.  Тривалість рецензування статей – до двох тижнів. За результатами рецензування редакційна колегія приймає рішення про прийняття статті до друку чи її відхилення. Відповідне рішення  з рецензією доводиться до відома автора. 

Автор публікації зобовʼязаний дотримуватися принципу доброчесності, уникаючи плагіату та автоплагіату. Стаття, у якій виявлено порушення автором наукової доброчесності, відхиляється без можливості подальшого її подання.

Редакція не несе відповідальності за викладену в статті інформацію.

Остаточне рішення про публікацію ухвалюється редакцією, яка також залишає за собою право на додаткове рецензування, редагування і відхилення статей.