ДИНАМІКА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ НЕВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ В ЗВО УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35619/praprv.v1i18.280

Ключові слова:

компетентнісній підхід, професійна компетентність, формування професійної компетентності, психотренінгова програма

Анотація

 У статті репрезентовано динаміку розвитку змістовно-структурних компонентів професійної компетентності майбутніх менеджерів невиробничої сфери під час фахового навчання в умовах реалізації психологічного супроводу. Формувальний етап дослідження забезпечив розробку та впровадження у процес фахової підготовки майбутніх спеціалістів спеціальної тренінгової програми оптимізації розвитку змістовно-структурних компонентів їх професійної компетентності, а також експериментальну перевірку її ефективності. Розробка програми була здійснена з урахуванням результатів емпіричного дослідження, а перевірка і обґрунтування її ефективності – за допомогою спеціальних методів: а) для порівняння середніх показників вираженості змістовно-структурних компонентів професійної компетентності досліджуваних експериментальної і контрольної груп – метод порівняння середніх значень (Compare Means); б) для визначення достовірних відмінностей у середніх показниках вираженості змістовно-структурних компонентів професійної компетентності досліджуваних – непараметричний метод відмінностей для незалежних вибірок Манна-Вітні (Mann-Whitney Test); в) для оцінки ефективності спеціальної психотренінгової програми – непараметричний метод відмінностей для залежних вибірок Вілкоксона (Wilcoxon Signed Ranks Test). Отримані дані у результаті аналізу результативності реалізації формувальних заходів засвідчили, що у порівнянні з традиційною технологією психологічної роботи зі здобувачами вищої освіти, впровадження у процес фахової підготовки майбутніх менеджерів невиробничої сфери спеціальної авторської психотренінгової програми забезпечило більш оптимальні умови для розвитку змістовно-структурних компонентів їх професійної компетентності.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-01