ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СТРЕСОСТІЙКОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ ЗІ СХИЛЬНИМИ ДО ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКАМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35619/praprv.v1i17.255

Ключові слова:

Ключові слова: стресостійкість, стресові ситуації, майбутні психологи, підлітки, девіантна поведінка.

Анотація

У статті аналізується зміст поняття «стресостійкість» в контексті підготовки майбутніх психологів до роботи зі схильними до девіантної поведінки підлітками. На основі аналізу теоретичних джерел встановлено, що процес підготовки здобувачів в закладах вищої освіти супроводжується стресовими ситуаціями, які, ймовірно, впливають на якість підготовки майбутніх психологів до професійної діяльності. Виявлено, що стресостійкість відіграє важливу роль у саморегуляції особистості, формує адекватну емоційну реакцію та сприяє конструктивній поведінці в стресових ситуаціях.

З'ясовано, що для більшості майбутніх психологів взаємодія зі схильними до девіантної поведінки підлітками носить стресовий характер та викликає емоційне напруження, що пов'язано з недостатністю досвіду роботи з ними. Як засвідчили результати діагностики стресостійкості майбутніх психологів студенти четвертого курсу мають вищий рівень зазначеної якості, в порівнянні з другокурсниками. Констатовано, що обираючи стратегії поведінки в стресових ситуаціях студенти четвертого курсу проявляють самоконтроль та можуть брати на себе відповідальність. Натомість другокурсники орієнтовані на соціальну підтримку, що пов'язано з неготовністю працювати з підлітками девіантної поведінки. Вважаємо, що умовами підвищення рівня стресостійкості та формування готовності до роботи зі схильними до девіантної поведінки підлітками є поетапне збагачення змісту професійної підготовки на основі інтеграції психолого-педагогічного потенціалу наявних в освітній програмі навчальних дисциплін та спецкурсів, розвиток особистісних ресурсів здобувачів в процесі проведення психологічних тренінгів, методів імітаційного моделювання в освітньому середовищі.

 

 

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-30