ЕТНІЧНА ІДЕНТИЧНІСТЬ: РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ У Я-ОБРАЗІ ТА АВТОСТЕРЕОТИПІ

(за матеріалами дослідження студентів)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35619/praprv.v1i17.253

Ключові слова:

етнічний парадокс сучасності, етнічна самоідентифікація, етнічна ідентичність, національна ідентичність, функції етнічної ідентичності, структура етнічної ідентичності, автостереотипи, Я-образ

Анотація

У статті авторка обґрунтовує актуальність і прикладну значущість етнопсихологічних досліджень у період прояву у світовому масштабі як компонентів полікультурності, так і етнічного відродження. Проаналізовано методологічні проблеми із визначенням основних понять щодо процесу і результатів етнічної / національної ідентифікації індивіда і спільноти в цілому. Докладно висвітлено підходи (критерії) до визначення поняття «етнічна / національна  ідентичність»; розглянуто уявлення про функції, структуру, методологічні засади і основні методи дослідження етнічної ідентичності. У статті визначено основні поняття, обґрунтовано вибір психодіагностичних методик На матеріалі дослідження студентів авторка описує та аналізує зміст автостереотипу українців. Також на основі узагальнення отриманих емпіричних даних проаналізовано особливості прояву етнічної ідентичності у Я-образі досліджуваних студентів. На підставі порівняння результатів із висновками попередніх досліджень (інших авторів) зроблено припущення щодо динаміки і закономірностей розвитку етнічної ідентичності студентської молоді. Зазначені проблемні аспекти розглядаються у якості визначальних для подальшого вивчення когнітивного та емоційно-оцінного компонентів етнічної ідентичності та їх впливу на настановлення і поведінку особистості.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-30