ПРОБЛЕМА ДОВІРИ ТА ЕМПАТІЇ В КОНТЕКСТІ МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ У ПЕРІОД РАННЬОЇ ЮНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35619/praprv.v1i17.247

Ключові слова:

рання юність, міжособистісні стосунки, довірливі стосунки, довіра, емпатія.

Анотація

Стаття присвячена висвітленню проблеми довіри та емпатії в контексті міжособистісних стосунків в юнацькому віці, періоді переходу до дорослості, який вимагає від особистості чітко визначених життєвих орієнтирів, відповідальних виборів і вчинків. На основі теоретичного аналізу психологічних особливостей міжособистісної взаємодії осіб юнацького віку, доводиться що рівень довіри та емпатії особистості знаходяться у взаємозалежному: сила прояву емпатії, що входить до емоційної сфери особистості впливає на підвищення рівня довіри між юнаками в процесі спілкування. Зазначається, що завдяки особливостям емпатії та довірливого спілкування юнаки можуть оцінювати навколишніх людей, встановлювати певне значення відносин, які набувають протягом певного періоду часу. Обговорюється, що сензитивність раннього юнацького віку до встановлення та розвитку міжособистісних стосунків зумовлюється викликає інтенсифікацію програм пошуку шляхів особистісної самореалізації, перебудови системи зв’язків з оточуючими та супроводжується зокрема проявом таких психологічних властивостей особистості, як толерантність та агресивність, страх і бажання довіряти, потребою мати стосунки з іншими й потребою в незалежності. Зазначається, що емпатія як здатність розуміти та проникати в світ іншої людини, яка є складним інтегральним явищем, що включає в себе сукупність взаємопов’язаних елементів когнітивного, поведінкового та емоційного характеру, необхідна для  встановлення належного рівня довіри в міжособистісних стосунках. Аналізуються результати емпіричного дослідження, які визначають ступінь розвитку емпатії та ступінь довіри до людей, вказують на залежність особистості у прийнятті рішення довіряти чи ні від думки інших людей та власної здатності співчувати їм та співпереживати з ними. Описується особливість, тіснота та напрямок взаємного впливу рівнів довіри та рівнів емпатії

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-30