ВИКОРИСТАННЯ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ СТАРШОКЛАСНИКІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35619/praprv.v1i19.321

Ключові слова:

старший шкільний вік, емоційний інтелект, арт-терапія, художньо- символічні образи, рефлексивне осмислення проблемних дихотомій

Анотація

У статті зазначено, що метод арт-терапії містить в собі потенціал актуалізації стратегії творчої діяльності і ґрунтується на експресивних мистецтвах, що забезпечують підтримку особистості. Виокремлено функціональну асиметрію кори великих півкуль, на основі якої показано функціональний зв'язок між ними в арт-терапевтичному процесі. Показано розвивальний потенціал арт-терапії як специфічного впливу її художньо-символічних засобів на емоційну та пізнавальну сфери психіки особистості, сутність якого полягає у самопізнанні суб’єкта посередництвом творчої художньо-образної експресії власного диспозиційно-аксіологічного самопізнання та екзистенційного самовизначення.

Розглянуто використання арт-терапевтичних технологій в розвитку емоційного інтелекту старшокласників. Наведено чотири «простори» особистості учасника у груповому процесі (модель «ВікноДжогарі»). Представлено аналіз роботи учасників групового процесу тренінгу, який дає можливість стверджувати, що головним результатом тренінгу є те, що його учасники спромоглись розвинути свій емоційний інтелект у процесі функціонального пов’язування арт-терапевтичного самовираження своїх проблемних дихотомій завдяки використанню художньо-символічних образів і форм та аксіологічного осмислення їх емоційного змісту, скерованого на досягнення бажаного.

Виявлено, що застосування різних форм і видів арт-терапії для розвитку емоційного інтелекту сприяють особистості старшокласника усвідомити зміст свого внутрішнього емоційного світу, його зв'язок із власними емоційними реакціями та емоційною обізнаністю щодо проявів емоційної складової інших.

Наведено середні значення динаміки показників груп до, після і через два місяці після формувального впливу.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-30