ТЕОРІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ ТА ОБДАРОВАНОСТІ В СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ КОНЦЕПЦІЯХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35619/praprv.v1i19.320

Ключові слова:

педагогічна творчість, обдарованість, інтегративний підхід, діяльнісний підхід, ціннісно-орієнтаційна творча діяльність, творча життєдіяльність, творчий саморозвиток

Анотація

В статті зазначено, що в парадигмі інтегративного підходу структурна цілісність психологічного феномену творчості моделюється в результаті особливостей взаємозв’язку і взаємовідносин елементів структури даного феномену між собою. В цьому відношенні важливим питанням у дослідженні образу соціально успішної, творчої людини є проблема визначення структурних складових цього образу, а також дослідження взаємозв’язку між структурними компонентами. Особливості образу соціально успішної, творчої людини, його функції тощо, на думку вченої, визначаються змістовими характеристиками його структурних компонентів та певним способом взаємозв’язку між ними. Індикатором образу соціально успішної, творчої людини як цілісності є домінувальний компонент в системному зв’язку його структурних компонентів, він же й визначає тенденції становлення здатності особистості до творчості.

В парадигмі діяльнісного підходу зазначається, що самопроєктування творчої життєдіяльності розкриває основи вибору як розв’язання ціннісних суперечностей між творчими альтернативами. Дані альтернативи відображаються в структурних складових ціннісно-орієнтаційної, змістово-творчої діяльності суб’єкта: 1) цінність самореалізації в професії як цінність комфортних умов творчої життєдіяльності у мотиваційній складовій творчого розвитку; 2) цінність розширення меж життєдіяльності як цінність спрощення завдань творчої життєдіяльності у цільовій складовій творчого саморозвитку; 3) цінність самовтілення як цінність творчого осягнення себе в інструментальній складовій творчого саморозвитку.

Доведено, що психологічний зміст ціннісних альтернатив у структурі ціннісно-орієнтаційної творчої діяльності зумовлює прояв ознак стратегій творчого саморозвитку в своїй професії. Ціннісні альтернативи, представлені в мотиваційній складовій, відповідають за такі ознаки, як прагнення до творчої самореалізації в професії, до знаходження комфортних умов творчої життєдіяльності. Ціннісні альтернативи, які містяться в цільовій складовій творчої діяльності, спричинюють виникненню таких характеристик: прагнення розширення меж творчої життєдіяльності, прагнення до спрощення завдань творчої життєдіяльності. Ціннісні альтернативи, включені до інструментальної складової, великою мірою зумовлюють існування таких ознак: прагнення до творчого самовтілення як прояв мимовільності, мобільності у випадку реалізації наміру творчого саморозвитку, прагнення до творчого осягнення себе як прояв самоконтролю під час реалізації наміру здійснити творчий саморозвиток

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-30