ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ПСИХОЛОГА У ЙОГО ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Ольга Міненко Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-8831-7146
  • Ірина Мамчур Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0001-6460-248X

DOI:

https://doi.org/10.35619/praprv.v1i19.306

Ключові слова:

організаційне консультування, особистісні якості організаційного психолога, професійні уміння, професійні компетенції, професійні настанови, професійні ролі

Анотація

У статті здійснено теоретичний аналіз проблеми особистісних якостей організаційного консультанта та з’ясування їхньої ролі у забезпеченні успішності професійної діяльності спеціаліста даної галузі. Зазначено, що в організаційній психології існують різні підходи щодо визначення тих особистісних якостей і професійних компетентностей, якими повинен володіти організаційний консультант. При цьому цікавим є той факт, що саме питання ролі особистісних якостей організаційного консультанта в його професійній діяльності не набуло широкого розповсюдження у наукових дослідженнях на відміну від уваги щодо особистісних якостей психолога-консультанта. На основі теоретичного аналізу вітчизняних та зарубіжних наукових праць представлено особистісні якості та характеристики, які є необхідними в роботі організаційного консультанта, обґрунтовано їхню значущість в його професійній діяльності.

Проаналізовано складові професійної діяльності організаційного консультанта, які не визначаються як особистісні якості останнього, але є або похідними від них, або взаємопов’язаними з  ними, і тому напряму залежать від особистісної сфери консультанта. До них віднесено професійну кваліфікацію, професійні уміння, професійні компетенції та настанови професійного консультанта, його професійні поведінкові ролі.

Представлено власну структуру особистісно-професійних якостей організаційного консультанта, в основі якої покладено співвіднесення особистісних якостей консультанта в галузі психологічного консультування та в галузі організаційного консультування.

Робиться висновок про те, що сучасна управлінська психологія має недостатню кількість досліджень даної проблематики, як теоретичних, так і емпіричних. Відповідно перспективою подальших досліджень повинно стати розширення поля досліджень ролі особистісних якостей організаційного консультанта в його професійній діяльності.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-30