ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ МІЖ ФРАКТАЛЬНОЮ СТРУКТУРОЮ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ КЕРІВНИКА ОСВІТНЬОЇ УСТАНОВИ ТА ТИПОМ ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35619/praprv.v1i17.266

Ключові слова:

фрактальна структура соціального інтелекту, тип гендерної ідентичності, соціальна компетентність, саморозвиток, самопізнання, самонавчання, комунікативно-особистісний потенціал

Анотація

Метою статті є вивчення взаємозв’язку між типом гендерної ідентичності та фрактальної структури соціального інтелекту особистості. Отримані результати доводять, що в усіх групах жінок з фемінною гендерною ідентичністю та чоловіків – з маскулінною гендерною ідентичністю діагностовано високий рівень сформованості соціального інтелекту. Андрогінний тип гендерної ідентичності пов’язаний з показниками соціального інтелекту на рівні вище середнього та середньому.

Визначено, що керівники з адекватним типом гендерної ідентичності використовують соціальний інтелект для розв’язання значної кількості проблем свого соціального життя. При цьому, соціальний інтелект містить не тільки знання соціального світу, людей, самого себе, але й передбачає вміння фахівця трансформувати цю інформацію, експлікувати її в процес професійної діяльності, конструювати плин подальших соціальних подій та планувати свої професійні дії.

  Отримані результати свідчать про адекватність нашого висновку стосовно природного або максимальною мірою наближеного до природного рівнів сформованості гендерної ідентичності педагогів-управлінців, які фасилітують сформованість високого або вище середнього рівнів соціального інтелекту їх особистості завдяки високому рівневі розвитку у фрактальній структурі останнього таких аспектів: комунікативно-особистісного потенціалу; характеристик самосвідомості( почуття самоповаги, свобода від комплексів, забобонів, пригнічених імпульсів, відкритість до нових ідей); характеристик пізнавальної сфери (соціальної перцепції, соціального мислення, соціальної уяви, соціальних уявлень, здатності до розуміння та моделювання соціальних явищ, розуміння людей та їх мотивації); характеристик енергетичних особливостей (психічної та фізичної витривалості, активності, слабкої виснажливості).

Також отримані результати дозволили нам виокремити наступні функції соціального інтелекту керівників педагогічної сфери професійної діяльності: 1) забезпечення адекватності, адаптивності в мінливих соціальних  умовах; 2) формування програми і планів успішної взаємодії в тактичному та стратегічному напрямках, розв’язання поточних завдань та задач; 3) планування міжособистісних подій і прогнозування їх розвитку; 4) мотиваційна функція; 5) формування соціальної компетентності; 6) саморозвиток, самопізнання, самонавчання.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-30