ПРИЧИНИ КОНФЛІКТІВ СТАРШОКЛАСНИКІВ З БАТЬКАМИ:ДО ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ В СІМ’Ї

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35619/praprv.v1i17.261

Ключові слова:

конфлікти, проблеми сімейної адаптації, гармонійні сімейні стосунки, емоційні коливання, агресивні суперечки з батьками, особистісно та професійно значущий досвід

Анотація

Ми вважаємо, що психологічними передумовами становлення гармонійних сімейних взаємостосунків є: емпатійно зорієнтована комунікація, гуманістичний стиль виховання дітей, їх висока самооцінка, згладжування різниці між «Я-ідеальним» і «Я-реальним», позитивне ставлення з боку інших і самоповага.

Спираючись на результати наших спостережень, які ми здійснювали протягом 2021 р. в навчальному процесі здійснення освітньої діяльності закладу середньої освіти №15 м. Рівного, можемо зробити висновок, що для старшого шкільного віку є доволі характерним виникнення емоційних коливань в настрої. Деякі учні характеризувалися також (в окремих випадках) невротичною та протестною, інколи – агресивною поведінкою, але це були окремі, поодинокі випадки. Ми діагностували, що між батьками і дітьми час від часу виникають напружені ситуації. Проте, знову ж таки, наші спостереження засвідчують, що дезадаптивні сімейні взаємостосунки ніколи не викликаються лише певною однією причиною. Наприклад, сексуальні проблеми батьків ніколи не були домінувальною причиною дезадаптивних сімейних взаємостосунків батьків та дітей, проте агресивні тенденції, які викликаються сексуальними проблемами батьків, найчастіше актуалізують нервові та агресивні суперечки дітей з батьками. І якщо навіть молоді люди певним чином знаходять вихід із цих суперечок, то в будь-якому разі ставлення до батьків залишається негативним, як, до речі, і ставлення батьків до дітей (до зачіски, одягу, хобі, вільного часу і т.п.).

Наші спостереження надали нам змогу виокремити найбільш важливі теми конфліктів між учнями старшого шкільного віку та їхніми батьками. Це такі теми, як:

- учні виявляють неабияке бажання спілкуватися, перш за все, зі своїми однолітками, вони завжди відстоють власні інтереси і хочуть мати несуттєвий контроль з боку батьків;

- порівняно з підлітковим віком для старшокласників неабияке значення має зачіска, одяг (конфлікти, як правило, виникають в результаті неспівпадіння базових еталонів старшокласників та їхніх батьків). Ці неспівпадіння, в свою чергу, зумовлені конфліктом поколінь. Для старшокласників стиль зачіски і одягу, пов’язані з певною молодіжною субкультурою, нерідко оцінюються як їх виклик світу дорослих;

- непогодження та непорозуміння дітей з батьками та конфліктні ситуації щодо еротичних та сексуальних питань мають місце у віці 11-14 років, тобто значно раніше, ніж у батьків, які відносять себе до попередніх поколінь;

- останніми роками час, який проводять старшокласники у школі, суттєво зріс. Як правило, найчастіше у старшокласників із батьками виникають конфлікти, пов’язані з питаннями шкільного навчання, невиконанням домашніх завдань, низьким рівнем успішності в школі. Також батьки висловлюють претензії, що у старшокласників не вистачає часу на допомогу батькам у домашніх справах. Проте, емпіричні дані, отримані нами, дозволяють стверджувати, що найбільш суттєвими і значущими як для батьків, так і для дітей причинами сімейних конфліктів є куріння дітей (67%), вживання ними психоактивних речовин (38% випадків). Ці причини найбільш часто загострюють взаємостосунки хлопчиків із батьками (72% учнів чоловічої статі та 42% – жіночої). Щодо куріння статистично значущих відмінностей між хлопцями та дівчатками не діагностовано (48% учнів чоловічої статі та 43% – жіночої), тоді як сексуальні проблеми більшою мірою стосуються дівчаток (у 65% випадків, тоді як у хлопців – лише у 28%).

Старшокласники називають такі причини конфліктів з батьками:

- різниця у морально-ціннісних фреймах, ставленнях та скриптах дітей та дорослих, перш за все – в період особистісного зростання (у батьків та у дітей також діагностовано різницю в особистісно значущому досвіді, сприйнятті оточуючого світу, оцінках власної етнічної та національно-культурної ідентичності);

- відсутність чітких, послідовних меж переходу від усвідомлення дитячої залежності до свободи дорослої людини;

- відсутність у батьків чітких, послідовних правил побудови сімейних взаємостосунків, які суттєво послаблюють батьківську владу в період переходу дітей від дитинства до юності;

- психологічні та соціальні відмінності в характеристиках між батьками і дітьми. Учні пояснюють останні різними уявленнями старшокласників стосовно себе, власне свого майбутнього, сформованістю особистісно та професійно значущого досвіду у дорослих. Останнє також фаси літує несприйняття дітьми оцінювальної та контролю вальної ролі дорослих стосовно потреб старшокласників в досягненні суверенності;

- психічне перевантаження як батьків, так і дітей і, як результат, – зміна в сценаріях та сценарних планах сімейних взаємостосунків.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-30