ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ НЕВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ В УМОВАХ ЗВО

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35619/praprv.v1i17.254

Ключові слова:

професійна підготовка, компетентнісна освіта, професійна компетентність, особистісно-професійне становлення, професіоналізація, менеджер невиробничої сфери, психологічна діагностика.

Анотація

У статті обґрунтовано необхідність впровадження та реалізації компетентнісного підходу в освіті щодо досягнення змістовно-інтегральних результатів, оволодіння загальними, спеціальними, програмними компетенціями майбутніми менеджерами невиробничої сфери під час навчання у ЗВО. Представлено результати емпіричного дослідження складної для вирішення проблеми – розвиток професійної компетентності майбутніх менеджерів невиробничої сфери у вищій школі. Зазначено, що впровадження діагностичного моніторингу процесів формування та реалізації потенціалу здобувачів вищої освіти слугує перспективним способом здійснення психологічних досліджень в області професійно-особистісного становлення майбутніх спеціалістів. У статті висвітлено організаційний процес констатувального експерименту, де здійснено факторизацію вихідного масиву емпіричних даних випробуваних з метою вивчення факторної структури їх особистісних, мотиваційних, ціннісних, емоційних, вольових та ін. характеристик та доведено припущення про динамічний характер розвитку змістовно-структурних компонентів їх професійної компетентності в процесі фахової підготовки у ЗВО. На основі розробленої факторної моделі змістовно-структурних компонентів професійної компетентності майбутніх менеджерів невиробничої сфери обґрунтовано чинники її розвитку. Підтверджено детермінуючий характер впливу на розвиток професійної компетентності майбутніх менеджерів невиробничої сфери чинників особистісно-смислового, ціннісно-мотиваційного та рефлексивного характеру. Емпіричним шляхом визначено типологію випробуваних залежно від характеру та специфіки вираженості змістовно-структурних компонентів їх професійної компетентності. В результаті отримано дані, що засвідчують необхідність виявлення, обґрунтування та реалізації організаційно-педагогічних умов для підвищення результативності процесу розвитку професійної компетентності майбутніх менеджерів невиробничої сфери у ЗВО.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-30