ДО ПРОБЛЕМИ САМОПІЗНАННЯ ТА САМОВИЗНАЧЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35619/praprv.v1i17.248

Ключові слова:

самореалізація, самовизначення, психологічна стійкість, мотивуючий освітній простір, професійна зрілість

Анотація

Сучасне українське суспільство, яке характеризується соціально-політичною напруженістю та нестабільністю, викликає у молоді невпевненість в майбутньому, розхитує внутрішні орієнтири, погіршує стан психологічного та фізичного здоров’я, загострює проблему самовизначення  та самореалізації. Нами було проаналізовано низку останніх досліджень з проблеми соціалізації особистості, самопізнання та самовизначення, розглянуто засоби та підходи активізації цих процесів. Розглянувши досвід науковців, ми зрозуміли, що сучасна українська психологічна наука розглядає самовизначення як один з аспектів соціалізації особистості, актуальну соціально-психологічну проблему формування свідомості, способу життя людини, яке потребує більшого теоретичного та практичного вивчення. Навчальний процес вищої школи може стати важливим етапом формування багатьох цінних навичок «в спілкуванні» зі своїм внутрішнім світом. Тому, нами було проведено опитування учнів школи та студентів закладу вищої освіти з метою дослідити взаємозв’язок, взаємовплив навчального процесу вищої школи та процесів особистісного самопізнання, самоусвідомлення та самовизначення молоді, окреслити можливості створення сприятливого, мотивуючого та стимулюючого освітнього простору. Після вивчення результатів, нами було визначено, що підвищення ступеня самостійності студентів є закономірним, пов’язаним зі зміною життєвих обставин. Обізнаність та здатність приймати рішення, планувати своє професійне життя знаходяться на середньому та низькому рівнях. А це свідчить про те, що навчання на перших курсах університету не вплинуло на зростання внутрішньої професійної готовності. Тому виникає потреба у цілеспрямованій роботі з навчання та розвитку компонентів кар’єрної готовності серед молоді. В сучасному процесі перегляду підходів до підготовки спеціалістів у закладах вищої освіти, постановки нових завдань, пошуку оптимальних моделей та педагогічних, технічних, соціальних засобів їх ефективного втілення важливо приділити особливу увагу саме особистісному та професійному самовизначенню. В ході дослідження ми впевнились, що саме студентські роки можуть стати важливим життєвим ресурсом, етапом становлення особистості як суб’єкта побудови життєвої траєкторії, її реалізації за умови створення сприятливих умов для самопізнання.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-30