РЕКЛАМА ЯК ЗАСІБ КОМУНІКАЦІЇ І СПОСІБ МАНІПУЛЯЦІЇ СВІДОМІСТЮ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35619/praprv.v1i17.242

Ключові слова:

Ключові слова: реклама, вплив, комунікація, маніпуляція, свідомість.

Анотація

У даній статті розкрито поняття реклами як засобу комунікації та способу маніпуляції свідомістю людини. Теоретично  досліджено осмислення феномену реклами як засобу соціальних комунікацій. Проаналізовано літературні джерела, які визначають підходи щодо сучасних технологій маніпулятивного впливу реклами на свідомість людини. Визначено об’єктивну необхідність особливостей використання сучасних рекламних засобів. Презентовано ідеї створення сприятливої атмосфери маніпулятивного впливу реклами на споживача. Акцентується увага на значущості проблеми розроблення реклами на сучасному етапі. У статті зроблена спроба проаналізувати та систематизувати маніпуляційні технологій щодо впливу на цільові аудиторії споживачів. Узагальнено існуючий досвід та поєднано різні технології використання маніпуляційних технологій у певні підходи. Охарактеризовано наукові теорії, які використовуються з метою маніпуляції свідомістю у рекламних технологіях, а саме: психоаналіз та гештальт-психологія. Обгрунотовно, що реклама, як вид психологічного впливу спирається на сукупність характеристик особистості потенційних споживачів, а також на ряд загально психологічних чинників, що детермінують ефективність цього впливу.  Проаналізовано різновиди маніпуляцій у пресі створення рекламних роликів, а саме: конструювання повідомлення з неповних висловлювань, нагнітання ефекту терміновості та сенсаційності, повторюваність. Дана стаття містить обґрунтування ефективності використання психологічних моделей потребо-мотиваційної сфери та технологій інформаційно-психологічного впливу для маніпулювання думкою особистості. Узагальнено, що реклама це не просто спосіб комерції, але і елемент соціокультурного суспільства, особливий вид соціальної комунікації, який використовується з метою маніпулювання свідомістю особистостей.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-30