ОЗНАКИ ОСТРАКІЗМУ В ПРОЦЕСІ АДАПТАЦІЇ ДО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35619/praprv.v1i17.239

Ключові слова:

осракізм, ознаки остракізму, адаптація, дезадаптація, навчальне середовище, групові норми

Анотація

У статті розглядаються ознаки остракізму в процесі адаптації до освітнього середовища. Вивчається розвиток учасників освітнього середовища, оскільки саме рівень психічного здоров’я та навчальних успіхів є основним показником екологічності освітнього простору.Висвітлюється явище психологічної адаптації як синтез складної взаємодії особистості й життєвих ситуацій протягом усього біодромального шляху.

Здійснено аналіз взаємозалежності соціально-психологічної адаптації та проявів остракізму всередині навчальних груп: зміна навчального закладу може зумовлювати складність адаптації особистості в новому освітньому просторі та — як наслідок утворення явища остракізму або входження індивіда в нове навчальне середовище з наявністю в ньому остракізаторських тенденцій — провокує формування дезадаптаційних механізмів у цієї особи. Висвітлений основний механізм формування остракізаторських тенденцій у процесі адаптації особистості – проблема прийняття ціннісної системи нового освітнього середовища є вагомим чинником для утворення тенденцій остракізації всередині групи щодо окремого індивіда. Сформовано класифікацію показників соціально-психологічної адаптації: рівень розвитку особистісної інтелектуальної сфери; рівень розвитку емоційної сфери особистості; рівень розвитку комунікативної сфери індивіда. Відмічено, що недостатня розвиненість зазначених показників в остракізованої особистості може провокувати такі адаптаційні порушення: розвиток озлобленості, підозрілості, негативізму або й агресивності, ворожості тощо. Зроблено висновки в системі вивчення ознак остракізму в процесі адаптації до освітнього середовища про те, що успішність соціальної адаптації значною мірою залежить як від індивідуально-психологічних особливостей остракізованої особи, міри її особистісно-соціальної відчуженості, так і від остракізаторського впливу, його тривалості, структури й ієрархії мікросередовища. Подальший розгляд цієї проблеми вбачаємо в більш розгорнутому вивченні проблеми остракізації в навчальному середовищі та створенні корекційних програм для мінімізації  вказаного явища в просторі освіти.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-30