ПАНДЕМІЯ КОРОНАВІРУСУ COVID-19: У ФОКУСІ ШЛЮБНО-СІМЕЙНИХ СТОСУНКИ

Автор(и)

  • Olena YATSYNA Uzhgorod State National University

DOI:

https://doi.org/10.35619/praprv.v1i15.199

Ключові слова:

соціальна ізоляція, криза стосунків, оздоровлення взаємин, самореференція ідентичностей, міжособистісні стосунки

Анотація

У статті авторка розмірковує про стратегії дій/взаємодій «пандемічного суспільства». Зауважується, що в ситуації глобального повороту, кожен відкриває для себе нові смисли і розуміє їхнє ціннісне значення для себе. Підкреслюється, що процес осмислення і переоцінки індивідуальних аксіологічних спрямувань неминуче актуалізує питання самореференції ідентичностей та інтенсифікує пошуки смислу життя. Розглядається, як соціальна ізоляція позначається на характері міжособистісних стосунків подружжя/партнерів. Беручи до уваги результати проведеного пілотного дослідження, ставиться мета – узагальнити й інтерпретувати соціально-психологічні дані про характер міжособистісних стосунків в умовах тривалого карантину. Дослідження ґрунтується на методології постмодернізму, яка зумовлює обґрунтування пояснень виявлених соціальних явищ і подій на основі поєднання емпіричних даних із їхньою інтерпретацією. Тому інтерпретативний дизайн здійсненого дослідження спрямовано на суб’єктивні інтерпретації досліджуваних соціальних феноменів так, як їх сприймають актори. Обраний метод та онлайн-форма дозволяють виявити зовнішню (дані збиралися в реальних умовах) та внутрішню валідність (зв'язок причина-наслідок), мінімізуючи соціально бажані відповіді. Робиться висновок, про те, що результати експрес-опитувальника дозволили комплексно підійти до озвучення тих питань, які у відповідь на виклики пандемії коронавірусу COVID-19 постали перед кожною сім’єю. Рефлексія отриманих даних, на думку авторки, дає підстави вважати, що у соціальній реальності намічено поворот міжособистісних стосунків подружжя/партнерів у напрямку їхньої гуманізації. Наголошується, що зміни на рівні міжособистісних стосунків показують, що потрібно цінувати самі прості речі – берегти одне одного.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-02