ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ РЕГУЛЯЦІЇ ПРОФЕСІЙНОКОМУНІКАТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ЯК СУБ’ЄКТА ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Автор(и)

  • Михайло Коць Волинський національний університет імені Лесі Українки

DOI:

https://doi.org/10.35619/praprv.v1i15.187

Ключові слова:

майбутній вчитель, комунікативний потенціал, педагогічна взаємодія

Анотація

У статті здійснено психологічний аналіз професійно-комунікативного потенціалу майбутнього вчителя як суб’єкта педагогічної взаємодії. Вказано, що сучасні соціально-економічні умови в нашій державі значною мірою актуалізують проблему підготовки фахівців у закладах вищої освіти, зокрема майбутніх педагогів. Саме налагодження оптимальної системи взаємодії та спілкування значною мірою може сприяти ефективній організації та засвоєнню знань, формувати комунікативні уміння як важливі чинники професіоналізму. Здійснено опитування 327 студентів випускних курсів трьох університетів за допомогою модифікованого нами варіанту методики Л. Шнейдер “Визначення впливу педагогічних стосунків на становлення майбутнього вчителя як суб’єкта педагогічної взаємодії” та 124 – за допомогою модифікованого варіанту анкети О. Леонтьєва “Діагностика ефективності педагогічних комунікацій”. Дослідження проблеми регуляції професійно-комунікативного потенціалу особистості майбутнього вчителя як суб’єкта педагогічної взаємодії вказує на необхідність розвитку комунікативних умінь. Обґрунтовано, що вміння спілкування мають універсальний характер, їх слід розглядати як важливий складник серед професійних здібностей педагога. Залежно від того, як організоване спілкування в педагогічному процесі, воно може бути успішним або безуспішним, може сприяти подоланню внутрішньообистісних проблем або може їх стимулювати. Для професійного управління своєю комунікативною діяльністю майбутньому вчителю необхідні: уміння цілеспрямовано організувати спілкування й управляти ним, уміння спілкуватися привселюдно, уміння через правильно створену систему спілкування організувати спільну з учнями творчу діяльність.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-02