ФАСИЛІТАТИВНІ АСПЕКТИ АВТОНОМІЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА

Автор(и)

  • Наталія Хупавцева ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (

DOI:

https://doi.org/10.35619/prap_rv.vi14.174

Ключові слова:

фасилітативні аспекти, фасилітація особистісного розвитку, автономність студента, переконання, імітація,, навіювання, зараження, етапи навчання, семантичний ефект, творчий підхід, нестандартний підхід

Анотація

У статті показано, що автономність, як правило, не сприймається як метод навчання або поведінка, якою слід опанувати учневі. Автономність розуміється як особистісна якість, яка, як правило, актуалізується в різних сферах життя не лише в аспекті вивчення іноземної мови. За своєю природою ми всі автономні з самого народження, проте не завжди свідомо контролюємо себе, не завжди пам’ятаємо, що саме ми дізнаємося на етапах навчання та розвитку. Було окреслено, що часто навіть маленькі діти чітко демонструють свою автономність, коли хочуть опанувати певним небажаним стилем поведінки, наприклад, вимовляючи невідповідні даному контексту слова.

В статті представлено фасилітативні аспекти автономності учня: зазначено, що автономія є конструктивною спроможністю; автономність передбачає готовність учня взяти на себе відповідальність за власне навчання; показано, що автономність не є вродженою якістю; цілковита автономність має бути метою впливу на підопічну особу; зазначено, що є деякі основні ступені автономності; ці ступені є нестабільними та мінливими; наголошено, що автономність не можна зводити до простих ситуацій, коли учні мають бути незалежними; розвиток автономності вимагає усвідомленого процесу навчання – тобто, свідомого осмислення та прийняття рішень; фасилітація автономності є не просто питанням окреслення стратегій міжособистісної взаємодії; автономність може мати інтеріндивідні та інтраіндивідні характеристики; автономність, як правило, приймає або соціальний, або суто індивідуальний характер; фасилітація автономності має як політичні, так і психологічні риси; автономія по-різному тлумачиться в парадигмі різних культур.

Зазначено, що фасилітативні аспекти автономності учня нерідко вражають своїми результатами: учні усвідомлюють та приймають потребу в організації діяльності в середовищі міжособистісного спілкування як особистісно значущу, сприяючи власному особистісному розвиткові та забезпечуючи конструктивні особистісні зміни; школярі прагнуть самостійно розвивати навички емпатійного опанування контексту; учні зацікавлені у створенні позитивних умов для формування змістового навчання та особистісного розвитку в цілому в результаті перебудови особистісних поглядів у процесі міжособистісної взаємодії; школярі усвідомлюють свою самодостатність. Фасилітативні аспекти автономності людей актуалізуються за допомогою чотирьох основних методів міжособистісної взаємодії: переконання, імітація, навіювання та зараження, які є фасилітативними за їхнім контекстом.

Визначено, що переконання є процесом обґрунтування судження чи умовиводу. Імітація є відтворенням людиною певних зовнішніх особливостей поведінки, дій та діяльності. Наголошено, що навіювання вважається психологічним впливом однієї людини на іншу; даний процес розрахований на некритичне сприйняття слів, думок і бажань, виражених різними людьми. Зараження є процесом передачі емоційного стану однією людиною іншій особі, актуалізуючи семантичний ефект сприйняття у міжособистісній взаємодії.

Зазначено, що коли ці всі методи міжособистісної взаємодії експлікуються в діяльності, продукт цієї діяльності, як правило, відрізнятиметься творчим, нестандартним підходом і, що найважливіше, – ці продукти завжди подобаються студентам.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-04-01