ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДИСЦИПЛІНИ «ПСИХОЛОГІЯ ВАЖКОВИХОВУВАНИХ» В АСПЕКТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ДО РОБОТИ З ПІДЛІТКАМИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35619/praprv.v1i16.228

Ключові слова:

підлітки, девіантна поведінка, психолого-педагогічний потенціал навчальної дисципліни,, важковиховувані, психологія важковиховуваних

Анотація

У статті аналізується зміст когнітивного компонента готовності
майбутніх психологів до професійної діяльності, розглядаються його показники у структурі
готовності майбутніх психологів до роботи з підлітками, схильними до девіантної
поведінки. Висвітлено результати проведеного дослідження рівнів обізнаності майбутніх
психологів із проблемою девіантної поведінки підлітків. У зв’язку з тим, що рівень розвитку
когнітивного компонента готовності майбутніх психологів до роботи з підлітками,
схильними до девіантної поведінки, є недостатнім для ефективної роботи з ними, процес
підготовки здобувачів у закладах вищої освіти потребує вдосконалення. Визначено, що
однією з психолого-педагогічних умов формування готовності майбутніх психологів до
роботи зазначеного напрямку є поетапне збагачення змісту професійної підготовки на
основі інтеграції психолого-педагогічного потенціалу наявних в освітній програмі
навчальних дисциплін та спецкурсів.
На основі аналізу наукових праць виявлено, що важковиховуваність у сучасній
психологічній літературі розглядається як окрема форма девіантної поведінки.
Констатовано, що викладання навчальної дисципліни «Психологія важковиховуваних» має
значний психолого-педагогічний потенціал у процесі формування готовності майбутніх
психологів до роботи з підлітками, схильними до девіантної поведінки. Як засвідчили
результати повторної діагностики рівнів обізнаності майбутніх психологів з проблемою
девіантної поведінки підлітків, зміст навчальної дисципліни розширює знання здобувачів
щодо сутності девіантної поведінки, знайомить з основними формами і методами
психодіагностичної, профілактичної, консультативної та психокорекційної роботи з
девіантами.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-01