«Психологія: реальність і перспективи» – збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету, у якому висвітлюються результати теоретичних та емпіричних досліджень у галузі психологічної науки.

Рік заснування: 2013

Засновник: кафедра вікової та педагогічної психології Рівненського державного гуманітарного університету

Свідоцтво про реєстрацію : Серія КВ № 18713-7513Р

Періодичність виходу: 2 рази на рік

ISSN: 2518-7503

Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету «Психологія: реальність і перспективи» включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»).
Спеціальність 053- «Психологія». 
Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.04.2021, № 420.

Тематична спрямованість наукового видання - 053 "Психологіія". У збірнику висвітлюється широкий спектр теоретичних та емпіричних наукових розробок у різних галузях сучасної психологічної науки і практики. Аналізуються психологічні аспекти життєдіяльності соціальних спільнот та особистості; розглядаються проблеми її розвитку та формування на різних етапах онтогенезу. Матеріали збірника зорієнтовані на науковців, викладачів, студентів, практикуючих психологів, педагогів та соціальних працівників.

Науковий збірник «Психологія: реальність і перспективи» індексується у:

Index Copernicus International;

CrossRef;

Google Scholar;

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського.